Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

20.1 1923. december 12. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1923. december 12-iki közgyűlés. 633 II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Folkusházy Lajos alpolgármester, elnök, végül Sipőcz Jenő dr. h. főpolgár­mester, elnök elnöklése mellett: Buzáth János dr. alpolgármester, Zilahi-Kiss Jenő dr. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Fock Ede, Csupor József dr., Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Városy Gyula dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre, Vájna Ede, Lobmayer Jenő dr. tanácsnokok, Till Antal tanácsnok h. Gömöry Albert dr. főjegyző, Purebl Győző dr., Liber Endre tanácsnokok, Borvendég Ferenc tanácsnok h. Schara Béla főjegyző, Schőberl Ferenc tanácsnok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Végh János dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros, jovábbá: Ambruss Gyula dr. Bakody Aurél dr. Balázs Hugó Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bayer Antal Bednárz Róbert Benzsay Károly Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Czajlik Lajos Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Dirner Gusztávné özv. Dörfler Lajos Ernszt Sándor dr. Fáy Aladár dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Füzesséry Zoltán dr. Galambos Mátyás Hayde Gyula dr. Haller I. József dr. Hamar István Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Homonnai József Homonnay Tivadar dr. Horváth János dr. csepregi Hutyra Ferenc dr. Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Kazay László dr. Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kollár Lajos Kondor Ferenc dr. Kontra Aladár Korányi Márton Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Kricsfalussy Mihály Kronberg József Lackenbacher György Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Magyar Imre Maródy József Marz Károly Mettelka Frigyes Mihailovich Zsigmond Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nagy István Neruda Nándor Németh József Nóvák István Oberschal Viktor dr. Ortvai Rezső Osvald István dr. Pakányi Ferenc Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pászthy János Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző

Next

/
Oldalképek
Tartalom