Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

19. 1923. december 5. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1923. december 5-iki közgyűlés. 589 II. JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Buzáth János dr. alpolgármester, elnök és végül Folkusházy Lajos alpolgármester, elnök elnöklése mellett: Zilahi-Kiss Jenő dr. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Fock Ede, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Városy Gyula dr., Orczy Gyula tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre, Vájna Ede, Lobmayer Jenő dr., Till Antal, Purebl Győző dr., Schfiberl Ferenc tanácsnokok, Barczen Gyula műszaki főtanácsos, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Végh János dr. tiszti főorvos, továbbá: Ambruss Gyula dr. Balázs Hugó Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Bayer Antal Bednárz Róbert Benzsay Károly Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Czajlik Lajos Csészli Lukács Csilléry András dr. Csóka Lajos Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Dirner Gusztávné özv. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Ernszt Sándor dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Frühwirth Mátyás Gyulay János Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Hovszky János Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Kazay László dr. Kirchner Béláné Kontra Aladár Korányi Márton Kovács Gábor Kronberg József Lackenbacher György Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Liptay Lajos dr. Magyar Imre Mettelka Frigyes Mihailovich Zsigmond Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Neruda Nándor Németh József Nóvák István Oberschal Viktor dr. Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakányi Ferenc Paulheim Ferenc Pálfy József Pászthy János Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Pintér Jenő dr. Platthy György dr. Raffay Sándor dr. Rácz Sándor Reiner Ferenc Rerrich Elemér Resch József Rose Henrik dr. Ruszter Béla Sagmüller József Seidl Aurél Sorg Antal Sóváry Emil Stadler Nándor Stumpf Károly Schmidkunz Lajos Szabó József Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szentgáli Antalné Szepesi Ágoston Szémann Mihály Szontagh Tamás dr. Szőke Gyula dr. Szölgyémy Ferenc Takács István dr. Teles Béla dr. Tóth Dezső dr. Tőrökné Kovács Hermin Urbán János Usetty Béla dr. Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. Vida Istvánné Virágh Andor Vogel Gyula Weiss Konrád dr. Wéber József Wolff Károly dr. Záborszky István dr. Zook József törvényhatósági bizottsági tagok. 148

Next

/
Oldalképek
Tartalom