Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

17.1 1923. november 7. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1554 - 1555

1923. november 7-iki közgyűlés. 1555. szám. 547 8. a közjótékonysági bizottságban Léder Jószef Edének az itt viselt tagságáról való lemondása és dr. Rassay Károly bizottsági tagságának megszűnése folytán megüresedett két helyre: Mihailovich Zsigmond 92 és Vida Istvánné 92, 9. a közegészségügyi bizottságban dr. Bársony János és dr. Brezowsky Emil bizottsági tagságaiknak megszűnése folytán megüresedett két helyre: dr. Bakody Aurél 92 és Ujváry Rezső 92, 10. a közrendészeti bizottságban Léder József Edének az itt viselt tagságáról való lemondása folytán megüresedett egy helyre: Benzsay Károly 92, 11. a jogügyi bizottságban dr. Rassay Károly bizottsági tagságának meg­szűnése folytán megüresedett egy helyre: dr. Pékár Imre 91, 12. a világítási üzemi bizottságban Becsey Antal, Ereky Károly és Zelovich Kornél bizottsági tagságának megszűnése, továbbá Léder József Ede lemondása és Usetty Ferenc elhalálozása folytán megüresedett öt tagsági helyre: Nagy István 92, dr. Platthy György 92, Pászthy János 92, Weigand Mihály 92 és Wensky Nándor 92, 13. a szociálpolitikai bizottságban dr. Rassay Károly bizottsági tagságának megszűnése folytán megüresedett egy helyre: Mihailovich Zsigmond 92, 14. a képzőművészeti bizottságban Horváth Károly (IV.) biz. tagságának meg­szűnése folytán megüresedett egy helyre: Törökné Kovács Hermin 91, 15. a közgazdasági bizottságban Ereky Károly bizottsági tagságának meg­szünéseés és Mahunka Imre elhalálozása folytán megüresedett két helyre: Seidl Aurél 92 és Neruda Nándor 92 szavazatot. Az elnök a szavazás ezen eredményéhez képest a központi választmányban üresedésben lévő két tagsági helyre: dr. Fekete László és dr. Usetty Bélát, a fővárosi Közmunkák Tanácsában üresedésben lévő egy tagsági helyre: dr. Buzáth Jánost, az állandó szakbizottságokban és pedig: 1. a középítési bizottságban üresedésben lévő három tagsági helyre: Balázs Hugót, Pakányi Ferencet és Rácz Sándort, 2. a katonaügyi bizottságban üresedésben lévő egy tagsági helyre: Szepessy Ágostont, 3. a köztisztasági bizottságban üresedésben lévő két tagsági helyre: Székely Jánost és Urbán Jánost, 4. a közlekedési bizottságban üresedésben lévő egy tagsági helyre: dr. Lázár Ferencet, 5. a pénzügyi bizottságban üresedésben lévő két tagsági helyre: Müller József Leót és Ruszter Bélát, 6. a közoktatási bizottságban üresedésben lévő egy tagsági helyre: Herritz Rezsőt, 7. a közélelmezési bizottságban üresedésben lévő négy tagsági helyre: Benzsay Károlyt, dr. Bozóky Ádámot, Kronberg Józsefet és Magyar Imrét, 8. a közjótékonysági bizottságban üresedésben lévő két tagsági helyre: Mihailovich Zsigmondot és Vida Istvánnét, 9. a közegészségi bizottságban üresedésben lévő két tagsági helyre: dr. Bakody Aurélt és Ujváry Rezsőt,

Next

/
Oldalképek
Tartalom