Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

17.1 1923. november 7. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1923. november 7-iki közgyűlés. 537 II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. I Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Zilahi-Kiss Jenő dr. alpolgár­mester, elnök elnöklése mellett: Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Fock Ede, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Városy Gyula dr., Orczy Gyula tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok­főjegyző, Édes Endre, Vájna Ede, Lobmayer Jenő dr., Till Antal, Purebl Győző dr., Liber Endre, Borvendég Ferenc tanácsnokok, Barczen Gyula műszaki főtanácsos, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Végh János dr. tiszti főorvos, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató, továbbá : Alpár Ignác Ambruss Gyula dr. Bakody Aurél dr. Balázs Hugó Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Bayer Antal Bednárz Róbert Benzsay Károly Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czajlik Lajos Czigány Sándor Csészli Lukács » Csilléry András dr. Csóka Lajos Deér Endre dr. Demény Károly Dirner Gusztávné özv. Dörfler Lajos Fáy Aladár dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Frühwirth Mátyás Galambos Mátyás Gallauner Károly Herritz Rezső Hikádé József Homonnai József Homonnay Tivadar dr. Horváth János dr. csepregi 135 Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Kazay László dr. Kirchner Béláné Kollár Lajos Korányi Márton Kossalka János dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Kricsfalussy Mihály Krönberg József Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Magyar Imre Maródy József Mettelka Frigyes Mihailovich Zsigmond Mihalkovics Szilárd Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Neruda Nándor Németh József Oberschal Viktor dr. Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakányi Ferenc Papp Vilmos dr. Paulheím Ferenc Pászthy János Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Popelka Béla Póser István Raffay Sándor dr. Rácz Sándor Reiner Ferenc Rerrich Elemér Resch József Rose Henrik dr. Ruszter Béla Sagmüller József Seidl Aurél Sóváry Emil Stadler Nándor Schimanek Emil Schmidkunz Lajos Szabó József Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szepesi Ágoston Székely János Szémann Mihály Szilágyi Károly Szinnyey József dr. Szokolay Antal dr. Szontagh Tamás dr. Szőke Gyula dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom