Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

16. 1923. október 24. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA 1923. ÉVI OKTÓBER HÓ 24-ÉN TARTOTT 16-ik, RENDKÍVÜLI, KÖZGYŰLÉSE AÁ.A AAA I. TÁRGY. A lakásrendelet és az általános drágaság. II. JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Buzáth János dr. alpolgármester, végül Zilahi-Kiss Jenő dr. alpolgármester, elnök elnöklése mellett Fock Ede, Berezel Jenő dr., Városy Gyula dr., Orczy Gyula tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Vájna Edé, Lobmayer Jenő dr., Purebl Győző dr., Bárdi István, Liber Endre, Borvendég Ferenc, Schöberl Ferenc tanácsnokok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, továbbá: Bakody Aurél dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bayer Antal Bednárz Róbert Benzsay Károly Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Czajlik Lajos Csézli Lukács Csilléry András dr. Csóka Lajos Dániel István Deér Endre dr. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Fekete László dr. Frühwirth Mátyás Gyulay János Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Homonnai József Homonnay Tivadar dr. Jaczkó Pál dr. Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Kazay László dr. törvényhatósági bizottsági tagok. Kirchner Béláné Korányi Márton Kossalka János dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Kronberg József Lackenbacher György Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Liptay Lajos dr. Magyar Imre Maródy József Mettelka Frigyes Mihailovich Zsigmond Miklós Ferenc dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Neruda Nándor Németh József Nóvák István Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pászthy János Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Popelka Béla Rácz Sándor Reiner Ferenc Rerrich Elemér Resch József Rozmis András Ruszter Béla Seidl Aurél Slachta Margit Sóváry Emil Stadler Nándor Schmidkunz Lajos Szabó József Szakái Géza Szakmándy János Szepesi Ágoston Székely János Szilágyi Károly Szőke Gyula dr. Szölgyémy Ferenc Takács István dr. Teles Béla dr. Totth Dezső dr. Törökné Kovács Hermin Ujváry Rezső Urbán János Usetty Béla dr. Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Viczián István dr. Vida Istvánné Virágh Andor Vogel Gyula Wensky Nándor Wolff Károly dr. Záborszky István dr. Zook József 133

Next

/
Oldalképek
Tartalom