Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

15. 1923. október 19. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

508 1923. október 19-iki közgyűlés. II. JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Buzáth János dr. alpolgár­mester, elnök, végül Zilahi-Kiss Jenő dr. alpolgármester, elnök elnöklése mellett: Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Fock Ede, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Városy Gyula dr., Orczy Gyula tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre, Vájna Ede, Lobmayer Jenő dr., Till Antal, Purebl Győző dr., Bárdi István tanácsnokok, Czebe Jenő dr. tanácsjegyző, Goszleth Ernő dr. tanácsjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Végh János dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató, Gárdonyi Albert dr. fölevéltáros, továbbá: Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Avarffy Elek dr. Bakody Aurél dr. Balázs Hugó Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bayer Antal Bárczy István dr. Bednárz Róbert dr. Benárd Ágost dr. Benzsay Károly Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Czajlik Lajos Czájlik László Czigány Sándor Csáky Ferenc Csészli Lukács Csilléry András dr. Csóka Lajos Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Dirner Gusztávné özv. Dörfler Lajos Ernszt Sándor dr. Fáy Aladár dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Galambos Mátyás Gallauner Károly Gyalokay Imre Haller István Haller I. József dr. Hamar István Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Homonnay József Homonnay Tivadar dr. Horváth János dr. csepregi Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kondor Ferenc dr. Kontra Aladár Korányi Márton Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Kricsfalussy Mihály Kronberg József Kutasy Jenő Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Magyar Imre Maródy József Márz Károly Mettelka Frigyes Mihailovich Zsigmond Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Müller Kálmán báró dr. Nagy Andor Nagy Ferenc Nagy István Neruda Nándor Németh József Nóvák István Oberschal Viktor dr. Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakányi Ferenc Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pászthy János Pékár Imre dr. Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Petrovich Elek Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Pintér Jenő dr. Platthy György dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom