Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

13. 1923. július 18. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve

II. JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Folkusházy Lajos alpolgármester, elnök, később Sipőcz Jenő dr., h. főpolgár­mester, elnök elnöklése mellett: Buzáth János dr. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Bukovszky Viktor, Városy Gyula dr., Orczy Gyula tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok­főjegyző, Édes Endre tanácsnok helyett Farkas Lajos dr. tanácsjegyző, Vájna Ede tanácsnok, Lobmayer Jenő dr. tanácsnok helyett Karányi Elemér főjegyző, Till Antal tanácsnok helyett Gömöry Albert dr. főjegyző, Purebl Győző dr., Zilahi-Kiss Jenő dr., Bárdi István tanácsnokok, Borvendég Ferenc h. tanácsnok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész helyett Zuna Béla tiszti főügyész-helyettes, Ács Ferenc főszámvevő, továbbá: Ambruss Gyula dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bartók Béla Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bayer Antal Bársony Elemér Bársony János dr. Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Benárd Ágost dr. Biebér Jenő Bienskiné Ocskay irma Bonn József Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Czajlik Lajos Czigány Sándor Csefkó István Csilléry András dr. Csóka Lajos Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Dirner Gusztávné özv. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ehrlich G. Gusztáv Elek Mór dr. Ereky Károly Faludi István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fekete László dn Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Frühwirth Mátyás Galambos Mátyás Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Grünfeld Miksa Günther Béla Gyulay János Hajdú Marcell dr. Haller István Haller I. József dr. Hegedűs József dr. Heltai Béla Herritz Rezső Hikádé József Hubert Vilmos Hlatky Lajos Holzer Sándor Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth János dr. csepregi Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV.ker.) Horvát Miksa Hovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay. János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Karczag Vilmos Kazay László dr. Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kivovits Károly Kollár Lajos Kondor Ferenc dr. Kontra Aladár Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kramer József dr. Kreisler Jenő Kutasy Jenő Lackenbacher György Ladányi Zoltán Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Lédermann Mór Lipták Pál dr. Magyar Imre Maródy József Mayer Ernő dr. Márkus Jenő dr. Márkus Miksa

Next

/
Oldalképek
Tartalom