Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

12.1 1923. julius 11. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

384 1923. július 11-iki közgyűlés. n. JEGYZŐKÖNYV, ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Folkusházy Lajos alpolgár­mester, elnök, majd Buzáth János dr. alpolgármester elnök elnöklése mellett: Ágoston Géza dr. árva­széki elnök h. Wurmb Elemér elnökhelyettes, Csupor József dr., Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Városy Gyula dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre tanácsnok h. Szendy Károly dr. tanácsjegyző, Vájna Ede tanácsnok, Lobmayer Jenő dr. tanácsnok h. Karányi Emil főjegyző, Till Antal tanácsnok h. Gömöry Albert dr. főjegyző, Purebl Győző dr., Zilahi-Kiss Jenő dr., Bárdi István tanácsnokok, Borvendég Ferenc h. tanácsnok, Tatár Béla dr. főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Végh János dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros, továbbá: Ambruss Gyula dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bartók Béla Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bayer Antal Bárczy István dr. Bársony János dr. Bedő Mór dr. Benárd Ágost dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Botzen hardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Czajlik Lajos Czigány Sándor Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly > Dirner Gusztávné özv. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ereky Károly Ernszt Sándor dr. Faludi István Fayer Sándor Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Freund Dezső Frühwirth Mátyás Füzesséry Zoltán dr. Gaár Vilmos dr. Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Grünfeld Miksa Günther Béla Haller István Haller I. József dr. Hamar István Hegedűs József dr. Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth János dr. csepregi Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV. ker.) Hutyra Ferenc dr. Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kivovits Károly Kondor Ferenc dr. Kontra Aladár Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Körmöczi Zoltán dr. Kraemer Józse fdr. Ladányi Zoltán Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Lédermann Mór Lipták Pál dr. Liszka Árpád dr. Magyar Imre Maródy József Mayer Ernő dr. Márkus Jenő dr. Marz Károly Mettelka Frigyes Mohr Henrik Müller Antal Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Németh József Nóvák István Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön

Next

/
Oldalképek
Tartalom