Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

11.2 1923. julius 4. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

350 1923. július 4-iki közgyűlés. IV. JEGYZŐKÖNYV. HARMADIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, majd felváltva Folkusházy Lajos alpolgármester, elnök és Buzáth János dr. alpolgármester, elnök elnöklése mellett: Csupor József dr., Berezel Jenő dr. tanácsnokok, Bukovszky Viktor tanácsnok helyett Liber Endre főjegyző, Városy Gyula dr., Orczy Gyula tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre tanácsnok, Lobmayer Jenő dr. tanácsnok helyett Karányi Elemér főjegyző, Till Antal tanácsnok helyett Gömöry Albert dr. főjegyző, Purebl Győző dr., Zilahi-Kiss Jenő dr., Bárdi István tanácsnokok, Borvendég Ferenc h. tanácsnok, Tatár Béla dr. főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Végh János dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, továbbá: Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartók Béla Battlay Ákos dr. Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Csóka Lajos Dániel István Deér Endre dr. Dirner Gusztávné özv. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ehrlich G. Gusztáv Ereky Károly Fayer Sándor Fekete László dr. Fóthi Vilmos Gál Jenő dr. Gálos Kálmán Gáspár Fülöp Grünfeld Miksa Hann Arnold Hegedűs József dr. Heltai Béla Hikádé József Hilbert Vilmos Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth János dr. csepregi Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Karczag Vilmos Kazay László dr. Kirchner Béláné Kivovits Károly Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Kreisler Jenő Lackenbacher György Lázár Ferenc dr. Liptay Lajos dr. Magyar Imre Maródy József Mettelka Frigyes Mohr Henrik Nagy Ferenc Nessi Gyula Németh József Nóvák István Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakányi Ferenc Paulheim Ferenc Pálfy József Pászthy János Pekovics János PerndI Flóris Petrovácz Gyula Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Popelka Béla Rácz Sándor Rerrich Elemér Rózsavölgyi Gyula Reiner Ferenc Sagmüller József

Next

/
Oldalképek
Tartalom