Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

1.1 1923. január 10. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1 923. január 10-iki közgyűlés. 11 II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester,'elnök, később Folkusházy Lajos alpolgár­mester, elnök és végül Buzáth János dr. alpolgármester, elnök elnöklése mellett: Fock Ede tanácsnok, Csupor József dr. tanácsnok h. Némethy Béla főjegyző, Berezel Jenő dr. tanácsnok h. Bucsánszky Bertalan dr. főjegyző, Bukovszky Viktor, Városy Qyula dr., Orczy Gyula, Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre tanácsnok, Vájna Ede tanácsnok h. Muzsikó István főjegyző, Lobmayer Jenő dr. tanácsnok, Till Antal tanácsnok h. Gömöry Albert dr. főjegyző, Purebl Győző dr., Zilahi-Kiss Jenő dr., Bárdi István tanácsnokok, Borvendég Ferenc h. tanácsnok, Szabó Jmre dr. tiszti főügyész, Végh János dr. tiszti főorvos-helyettes, Ács Ferenc főszámvevő, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató, továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bayer Antal Bársony Elemér Bársony János dr. Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Czigány Sándor Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Dirner Gusztávné özv. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ereky Károly Fayer Sándor Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Frühwirth Mátyás Galambos Mátyás Gallauner Károly Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Günther Béla Hajdú Marcell dr. Halász Manó Haller I. József dr. Hamar István Hann Arnold Hegedűs József dr. Heltai Béla Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Holzer Sándor Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Kazay László dr. Kirchner Béláné Kondor Ferenc dr. Kontra Aladár Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Körmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Kutasy Jenő Lackenbacher György Ladányi Zoltán Lázár Ferenc dr. » Lédermann Mór Liptay Lajos dr. Lipták Pál dr. Maródy József Mayer Ernő dr. Márkus Jenő dr. M3rz Károly Mertei ka Frigyes Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István

Next

/
Oldalképek
Tartalom