Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

11.1 1923. junius 22. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1923. június 22-iki közgyűlés. 307 II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Folkusházy Lajos alpolgár­mester, elnök és végül ismét Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnöklése mellett: Buzáth János dr. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Fock Ede, Csupor József dr., Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Városy Gyula dr., Orczy Gyula tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok­főjegyző, Édes Endre, Vájna Ede, Lobmayer Jenő dr., Till Antal, Purebl Győző dr., Bárdi István tanácsnokok, Borvendég Ferenc h. tanácsnok, Végh János dr. tiszti főorvos h. Csordás Elemér dr. tiszti főorvos helyettes, Ács Ferenc főszámvevő, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató, továbbá: Aubermann Miklós dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcell dr. Bartha Albert Bartók Béla Battlay Ákos dr. Bayer Antal Bársony Elemér Bársony János dr. Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bosnyák Izsó Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Czajlik Lajos Czájlik László Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Dirner Gusztávné özv. Dörfler Lajos Ehrlich G. Gusztáv Ereky Károly Ernszt Sándor dr. Fayer Sándor Fáy Aladár dr. Fekete László dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Frühwirth Mátyás Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Günther Béla Hajdú Marcell dr. Haller István Hamar István Hann Arnold Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Holzer Sándor Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth János dr. csepregi Horváth Károly (h. államt.) Horváth Károly (IV. ker.) Hutyra Ferenc dr. Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Kazay László dr. Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kivovits Károly Kondor Ferenc dr. Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Ladányi Zoltán Lázár Ferenc dr. Liptay Lajos dr. Magyar Imre Maródy József Mayer Ernő dr. Márkus Jenő dr. Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nessi Gyula Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakányi Ferenc Pakots József Paulheim Ferenc Pálfy József Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Rácz Sándor Rerrich Elemér Rosenák Miksa dr. Rózsavölgyi Gyula Resch József

Next

/
Oldalképek
Tartalom