Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

9.1 1923. junius 6. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

272 1923. jünius ó-iki közgyűlés. n. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Folkusházy Lajos alpolgár­mester, elnök és végül ismét Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök elnöklése mellett: Buzáth János dr. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Fock Ede, Csupor József dr., Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Városy Gyula dr., Orczy Gyula tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok­főjegyző, Édes Endre, Vájna Ede, Lobmayer Jenő.dr., Till Antal, Purebl Győző dr., Zilahi-Kiss Jenő dr., Bárdi István tanácsnokok, Borvendég Ferenc h. tanácsnok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Végh János dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros, továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bartók Béla Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bayer Antal t Bársony Elemér Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Benárd Ágost dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bonn József Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Czajlik Lajos Czájlik László Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Dirner Gusztávné özv. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ehrlich G. Gusztáv Ereky Károly Faludi István Fayer Sándor Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Frühwirth Mátyás Gallauner Károly Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Grünfeld Miksa Günther Béla Hajdú Marcell dr. Halász Manó Hamar István Hánn Arnold Hegedűs József dr. Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Holzer Sándor Horváth János bibithi Horváth János dr. csepregi Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kivovits Károly Kondor Ferenc dr. Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Kutasy Jenő Lackenbacher György Ladányi Zoltán Lázár Ferenc dr. Lédermann Mór Liptay Lajos dr. Lipták Pál dr. Liszka Árpád dr. Magyar Imre Maródy József Mayer Ernő dr. Márkus Jenő dr. Marz Károly Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Minké Béla dr. Mohr Henrik

Next

/
Oldalképek
Tartalom