Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

8.2 1923. május 26. rendkívüli folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

262 1923. május 26-iki rendkívüli közgyűlés. III. JEGYZŐKÖNYV. MÁSODIK NAP. Jelen voltak: Folkusházy Lajos alpolgármester, elnök elnöklése mellett: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, Buzáth János dr. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Fock Ede, Csupor József dr., Berezel Jenő dr. tanácsnokok, Bukovszky Viktor tanácsnok h. Liber Endre fő­jegyző, Orczy Gyula, Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre, Vájna Ede, Lobmayer Jenő dr., Till Antal, Purebl Győző dr., Zilahi-Kiss Jenő dr., Bárdi István tanácsnokok, Borvendég Ferenc h. tanácsnok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész h. Zuna Béla fő­ügyész-helyettes, Végh János dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros; továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bayer Antal Bársony Elemér Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Benárd Ágost dr. Bieber Jenő Bohn Józ*ef Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Conlegner József dr. Dániel István Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Fayer Sándor Fáy Aladár dr. Fertsek Gyula dr. Galambos Mátyás Günther Béla Gyulay János Hamar István Hann Arnold Hikádé József törvényhatósági bizottsági tagok. Homonnay Tivadar dr. Horváth János dr. csepregi Ilovszky János Jaczkó Pál dr." Jajczay János Joanovich Pál dr. Juhász Mihály Kiss Ferenc dr. Kozma Jenő dr. Kricsfalussy Mihály Lackenbacher György Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Magyar Imre Mettelka Frigyes Mihalkovicí Szilárd Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Osvald István dr. Pakányi Ferenc Paulheim Ferenc Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Rerrich Elemér Reiner Ferenc Resch József Sagmüller József Stadler Nándor Stumpf Károly Schneider Mihály Szakái Géza Szalay Gyula Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szőke Gyula dr. Ujváry Rezső Vass Béla Verebély Jenő dr. Weigand Mihály Wolff Károly dr. Zeőke Antal dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom