Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

6.2 1923. április 13. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

1923. április 13-iki közgyűlés. 197 III. JEGYZŐKÖNYV. MÁSODIK NAP. Jelen voltak: Folkusházy Lajos alpolgármester, elnök, felváltva Buzáth János dr. alpolgármester, elnök elnöklése mellett: Fock Ede, Csupor József dr., Berezel Jenő dr. tanácsnokok, Bukovszky Viktor tanácsnok h. Liber Endre főjegyző, Városy Gyula dr., Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre, Vájna Ede, Lobmayer Jenő dr., Till Antal, Purebl Győző dr., Zilahi-Kiss Jenő dr., Bárdi István tanácsnokok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Végh János dr. tiszti főorvos, továbbá: Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bayer Antal Bársony Elemér Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bohn József Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Dirner Gusztávné özv. Divényi Károly dr. Ereky Károly Faludi István Fayer Sándor Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Galambos Mátyás Gallauner Károly Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Günther Béla Hajdú Marcell dr. Halász Manó Hann Arnold Hegedűs József dr. Heltai Béla Hikádé József Hilbert Vilmos Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kivovits Károly Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Kreisler Jenő Lackenbacher György Ladányi Zoltán Lázár Ferenc dr. Mayer Ernő dr. Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Pakányi Ferenc Pakots József Paulheim Ferenc Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Reiner Ferenc Rerrich Elemér Rose Henrik dr. Rosenák Miksa dr. Sándor Béla Stadler Nándor Stumpf Károly Schneider Mihály Szabó József Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szémann Mihály Szilágyi György Szmrecsányi György Szőke Gyula dr. Takács István dr. Törökné Kovács Hermin Ujváry Rezső Valnicsek Béla dr. 50

Next

/
Oldalképek
Tartalom