Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

6.1 1923. április 11. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

178 1923. április 11-iki közgyűlés. II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Folkusházy Lajos alpolgármester, elnök, később Sipőcz Jenő dr. ty főpolgár­mester, elnök, végül Buzáth János dr. alpolgármester, elnök elnöklése mellett: Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Fock Ede, Csupor József dr., Berezel Jenő dr., tanácsnokok, Bukovszky Viktor tanácsnok h. Liber Endre főjegyző, Városy Gyula dr., Orczy Gyula, Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre, Vájna Ede, Lobmayer Jenő dr., Tíll Antal, Purebl Győző dr., Zilahi-Kiss Jenő dr., Bárdi István tanácsnokok, Borvendég Ferenc h. tanácsnok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Végh János dr. tiszti főorvos, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros; továbbá: Albert Ferenc Balkányi Kálmán dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bayer Antal Bársony Elemér Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Benárd Ágost dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bosnyák Izsó Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Czájlik Lajos Csefkó István Csilléry András dr. Deér Endre dr. Demény Károly Dirner Gusztávné özv. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Elek Mór dr. Ereky Károly Ernszt Sándor d r . Fayer Sándor Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Frühwirth Mátyás Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Günther Béla Gyalokay Imre Hann Arnold Hegedűs József dr. Heltai Béla Herritz Rezső Hilbert Vilmos Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kivovits Károly Kontra Aladár Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Ladányi Zoltán Lázár Ferenc dr. Maródy József Márkus Jenő dr. Marz Károly Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Müller Kálmán báró dr Nagy Ferenc Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Osvald István dr. Pakányi Ferenc Paulheim Ferenc Pálfy József Pászthy János Perczel^Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Pintér Jenő dr. Platthy György dr. Popelka Béla Póser István Raffay Sándor dr. Rácz Sándor Reiner Ferenc Reiss Mór dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom