Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

5. 1923. április 9. rendivüli közgyűlés jegyzőkönyve

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA 1923. ÉVI ÁRRILIS HÓ 9-ÉN TARTOTT 5-ik, RENDKÍVÜLI, KÖZGYŰLÉSE üt • I. TÁRGY. Horváth Károly (IV. ker.) törvényhatósági bizottsági tag és negyvenkét társának az ügyrend 1. §-a alapján előterjesztett kérelmére: az általuk benyújtott indítvány ügyében, melyben a m. kir. kormányt a törvényes rend fentartása érdekében kifejtett munkájában a székesfőváros törvényhatóságának támogatásáról biztosítani kívánják. II. JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök elnöklése mellett: Folkusházy Lajos alpolgármester, Fock Ede, Csupor József dr., Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Városy Gyula dr., Orczy Gyula, Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre, Vájna Ede, Lobmayer Jenő dr., Purebl Győző dr., Zilahi-Kiss Jenő dr., Bárdi István tanácsnokok, Borvendég Ferenc h. tanácsnok, Végh János dr. tiszti főorvos; továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Bayer Antal Bársony Elemér Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Benárd Ágost dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám'dr. Brezowsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Czajlilc Lajos Czájlik László Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Dirner Gusztávné özv. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ehrlich G. Gusztáv Ernszt Sándor dr. Faludi István Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Gál Jenő dr. Glücksthal Samu dr. Günther Béla Gyulay János Hajdú Marcell dr. Halász Manó Hikádé József Hlatky Lajos Holzer Sándor Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth Károly (IV. ker.) Horvát Miksa Ilovszky Jáuos Jajczay János Jeszenszky István dr. Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kivovics Károly Kiss Ferenc dr. Kondor Ferenc dr. Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Körmöczi Zoltán dr.. Kreisler Jenő Kutasy Jenő Lackenbacher György Ladányi Zoltán Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Maródy József Márkus Jenő dr. Márz Károly Mertei ka Frigyes Mihalkovics Szilárd Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nessi Gyula Nóvák István Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön

Next

/
Oldalképek
Tartalom