Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

4.2 1923. március 23. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

158 1923. március 23-iki közgyűlés. III. JEGYZŐKÖNYV. MÁSODIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, közben Buzáth János dr. alpolgár­mester, elnök elnöklése mellett: Fock Ede, Csupor József dr., Berezel Jenő dr. tanácsnokok, Bukovszky Viktor tanácsnok h. Lieber Endre főjegyző, Városy Gyula dr., Orczy Gyula, Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre tanácsnok h. Szendy Károly tanácsjegyző, Vájna Ede, Lobmayer Jenő dr., Till Antal, Purebl Győző dr., Zilahi-Kiss Jenő dr., Bárdi István tanácsnokok, Borvendég Ferenc h. tanácsnok, Thirring Gusztáv dr. stat. hív. igazgató, továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bariba Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bársony Elemér Bednárz Róbert dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bosnyák Izsó Bozóky Ádám dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Czajlik Lajos Csefkó István Csilléry András dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Elek Mór dr. Ereky Károly Faludy István Fayer Sándor Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Frflhwirth Mátyás Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Günther Béla Gyulay János Hajdú Marcell dr. törvényhatósági bizottsági tagok, Halász Manó Hann Arnold Heltai Béla Herritz Rezső Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Kazay László dr. Kirchner Béláné . Kiss Ferenc dr. Kivovits Károly Kontra Aladár Kovács Ernő dr. Körmöczi Zoltán dr. ' Kraemer József dr. Ladányi Zoltán Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Liptay Lajos dr. Mayer Ernő dr. Mertelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Minké Béla dr. , Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Pakots József Paulheim Ferenc Pászthy János Perndl Flóris Petrovácz Gyula j Piazza Győző Platthy György dr. Sajó Sándor Sóváry Emil Stadler Nándor Schmidkunz Lajos Schubert Sándor Szakmándy János Szalay Gyula Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szokolay Antal dr. Szőke Gyula dr. Takács István dr. Teles Béla dr Törökné Kovács Hermin Ujváry Rezső Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Viczián István dr. Virágh Andor . Virter László dr. Vitéz Aladár Vogel Gyula Vőrösváry Miklós dr. Wayand Miklós Weiller Ernő dr. Wilhelm Adolf dr. Wolff Károly dr. Záborszky István dr. Zimmermann Dezső Zipernowszky Károly Zlinszky János dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom