Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

4.1 1923. március 21. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1923. március 21-iki közgyűlés. 139_ II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. -Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, közben Buzáth János dr. alpolgármester, elnök elnöklése mellett: Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Fock Ede, Csupor József dr., Berezel Jenő dr., BukovSzky Viktor, Városy Gyula dr., Orczy Gyula, Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre, Lóbmayer Jenő dr., Till Antal, Purebl Győző dr., Zilahi­Kiss Jenő dr., Bárdi István tanácsnokok, Borvendég Ferenc h. tanácsnok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Végh János dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató, továbbá^ Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bayer Antal Bársony Elemér Bársony János dr. Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Czájlik Lajos Czigány Sándor Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Dirner Gusztávné özv. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ehrlich G. Gusztáv Elek Mór dr. Ereky Károly Ernszt Sándor dr. Faludy István Fayer Sándor Fáy Aladár dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Frühwirth Mátyás Galambos Mátyás Gallauner Károly Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Günther Béla Gyulay János Hajdú Marcell dr. Haller István Haller I. József dr. Hamar István Hann Arnold Hegedűs József dr. Heltai Béla Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Holzer Sándor Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (IV. ker.) Hutyra Ferenc dr. Ilovszky (ános Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kondor Ferenc dr. Kontra Aladár Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Kreisler Jenő Kutasy Jenő Lackenbacher György Ladányi Zoltán Lázár Ferenc dr. Liptay Lajos dr. Maródy József Mayer Ernő dr. Márkus Jenő dr. Márkus Miksa Márz Károly Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nessi Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalom