Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

3. 1923. március 15. rendkívüli díszközgyűlés jegyzőkönyve - 360 - 361

128 1923. március 15-iki rendkívüli díszközgyűlés. 360—361. szám. JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr., h. főpolgármester, elnök, elnöklése mellett: Folkusházy Lajos alpolgármester, Buzáth János dr. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Fock Ede, Csupor József dr., Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Városy Gyula dr., Orczy Gyula, Sánta Dénes, tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre, Vájna Ede, Lobmayer Jenő dr., Till Antal, Purebl Győző dr., Zilahi-Kiss Jenő dr., Bárdi István tanácsnokok, Borvendég Ferenc h. tanácsnok, Végh János dr. tiszti főorvos helyettes, Ács Ferenc főszámvevő, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató; továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bársony Elemér Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Berzeviczy Albert dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bródy Ernő dr. Buday Dezső Czajlik Lajos Czájlik László Csefkó István Csilléry András dr. Deér Endre dr. Dörfler Lajos Ehrlich G. Gusztáv Fáy Aladár dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Gallauner Károly Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Gyalokay Imre Gyulay János Hamar István Hann Arnold­Heltai Béla Hubert Vilmos Holzer Sándor Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi törvényhatósági bizottsági tagok. Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV. ker.) Hutyra Ferenc dr. Ilovszky János Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász Mihály Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Ladányi Zoltán Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Liptay Lajos dr. Maródy József Mayer Ernő dr. Marz Károly Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller Kálmán báró dr. Nagy István Nessi Gyula Németh József Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakányi Ferenc Papp Vilmos dr. Pászthy János Pekovics János Petrovácz Gyula Pech Béla Piazza Győző Popelka Béla Raffay Sándor dr. Rose Henrik dr. Sagmüller József Sajó János Slachta Margit Sorg Antal Sóváry Emil Stadler Nándor Stumpf Károly Sümegi Vilmos Schneider Mihály Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szémann Mihály Szilágyi György Szontagh Tamás dr. Szterényi József báró Török né Kovács Hermin Usetty Ferenc Vass Béla Vasek Ernő dr. Viczián István dr. Vikár Béla Virágh Andor Virter László dr. Vitéz Aladár Vogel Gyula Vörösváry Miklós dr. Weiss Konrád dr. Wensky Nándor Wéber József Wilhelm Adolf dr. Zala Zsigmond Zipernowszky Károly !360. Dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester-elnök, a díszközgyűlést délelőtt 3 /Í10 órakor megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr. Baracs Marcell, dr. Berzeviczy Albert, dr. Csilléry András, dr. Raffay Sándor, báró Szterényi József és Usetty Ferenc törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig dr. Buzáth János alpolgármestert. !361. Az ülésteremben elhelyezett dalárda énekkara elénekli a „Hiszekegyéét, amelyet a közgyűlés tagjai állva hallgatnak végig, azután dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester-elnök, a nagy költő ünneplése alkalmából a következő ünnepi beszédet mondja: Mélyen tisztelt Közgyűlés! Bús pásztortüzek villannak fel a nagy magyar éjszakában. A pásztortüzek lobbanó fénye mellet árva magyarok virrasztanak. Látom a virrasztók meg­tépázott, szomorú alakjait, amint a sötétségbe meredő szemmel kémlelik a

Next

/
Oldalképek
Tartalom