Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

2.1 1923. február 21 . rendes közgyűlés jegyzőkönyve

80 1923. február 21-iki közgyűlés. II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Folkusházy Lajos alpolgár­mester, elnök és végül Buzáth János dr. alpolgármester, elnök elnöklése mellett: Ágoston Géza dr., árvaszéki elnök, Fock Ede, Csupor József dr., Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Városy Gyula dr., Orczy Gyula, Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre, Vájna Ede, Lobmayer Jenő dr., Till Antal, Purebl Győző dr., Zilahi-Kiss Jenő dr., Bárdi István tanácsnokok, Borvendég Ferenc h. tanácsnok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész; továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Balkányi Kálmán dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bartók Béla Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bayer Antal Bársony Elemér Bársony János dr. Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bohn József Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Czajlik Lajos Csefkő István Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Dirner Gusztávné özv. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Elek Mór dr. Ereky Károly Faludi István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fáy Aladár dr. Fejérpatakv László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Frühwirth Mátyás Galambos Mátyás Gallauner Károly Gál Jenő dr. Gálos Kálmán Gáspár Fülöp Günther Béla Gyulay János Hajdú Marcell dr. Haller István Hann Arnold Hegedűs József dr. Heltai Béla Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kollár Lajos Kondor Ferenc dr, Kontra Aladár Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kramer József dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Kutasy Jenő Lackenbacher György Ladányi Zoltán Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Maródy József Mayer Ernő dr. Márkus Jenő dr. Márkus Miksa Marz Károly Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Minké Béla dr. Müller Antal Müller József Leó Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Németh József Nóvák István Oberschal Viktor dr, Oremusz Ödön Osvald István dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom