Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

2.1 1922. január 25. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

36 1922. január 25-iki közgyűlés. 9. az amerikai vöröskereszt anya- és gyermekvédelmi akciója magyar bizottságának kérelmére a megindítandó anya- és gyermekvédelmi akció támogatásához szükséges egy­millió koronának engedélyezése ügyében; 10. 11. 12. 13. az 1921. évre enge­délyezetthitelössze­genfelül még szük­séges póthitel fedezete ügyében. . ker. Jurányi-utcai a Városházi Étkező céljára a Népjóléti Központ céljára a székesfővárosi árvaházak céljára az Erzsébet szegényház és kamara­erdei szegényház ruhamosási céljaira Orczy tanácsnok. 14. Bizottsági és tanácsi előterjesztés a női felsőkereskedelmj iskola villamos világításának berende­zésére szükséges költségösszeg fedezete ügyében. Szaszovszky tnok.-főjző. 15. Bizottsági és tanácsi előterjesztés a székesfővárosnál 1921. április 2. óta alkalmazást nyert közigazgatási alkalmazottak rendkívüli segélye és beszerzési segélye ügyében. Tanácsi előterjesztés: Halupka János volt altiszt nyugdí­jazása ügyében hozott tanácsi határozat ellen beadott felebbezésére. Fűzi Károly altiszt korengedélye ügyében. Dr.Lobmayer tanácsnok. 18. Bizottsági és tanácsi előterjesztés a Magyar Lovas Sport Egyesület 1920. évi versenydíjánál felmerült túlkiadás fedezete ügyében. Tanácsi jelentés: Szakái Géza és dr. Szokolay Antal törvényhatósági bizottsági tagok indítványára a korlátlan házbéremeléssel, illetve a bérházaknak tömeges spekulatív bérlésével való visszaélések megakadályo­zása ügyében. A Ferenc József koronázási jubileumi díj alapítvány 1919. évi 4000 K-ás szobrászművészeti díjának odaítélése ügyében hozott bíráló bizottsági határozatról. Bizottsági és tanácsi előterjesztés: a székesfővárosnál 1921. április 2-ától alkalmazást nyert tanügyi személyzet rendkívüli segélye és beszerzési segélye ügyében; Kerese Gáborné szaktanítónő korengedélye ügyében. 16. 17. 19. 20. Dr. Zilahi-Kiss tanácsnok. 21. 22. 23. 24. Bárdi tanácsnok. 25. 26. 27. 28. 29. iskolai jutalomdíj alapítvány alapító oklevelének jóvá­hagyása ügyében, a tüzoltólegénység Tanácsi előterjesztés: a Pozsonits István és neje szül. Hinterstein Irma nevére tett a „Remete Éva" című Bizottsági és tanácsi előterjesztés csizmapénzének átmeneti megszüntetése és csizma-szük ségletének természetben való kiszolgáltatása ügyében; Jankovich Sándor és az Újlaki tégla- és mészégető r.-t. kérelmére a Remetehegyen fekvő telkük rendezése ügyében; Skorka Mihály kérelmére a X. ker., Apaffy- és Cserkesz­utcák sarkán fekvő telkének szabályozása ügyében; Kemény Zoltán és Lajosnak a Bécsi-űton fekvő telküket érintő szabályozás végrehajtása ügyében; Jakab Árpád István és birtoktársainak Törökvész-dűlőben fekvő telkeik rendezése és felosztása ügyében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom