Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

5.4 1922. március 10. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

tOO 1922. március 10-iki közgyűlés. Y. JEGYZŐKÖNYV. NEGYEDIK NAP. Jelen voltak: Folkusházy Lajos h. polgármester, elnök, később Rényi Dezső alpolgár­mester, elnök elnöklése mellett: Buzáth János dr. alpolgármester, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purébl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Till Antal, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos: továbbá: Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Bayer Antal Bárczy István dr. Bársony Elemér Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bonn József Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czájlik Lajos Conlegner József dr. Csilléry András dr. Deér Endre dr. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ereky Károly Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Feleki Béla dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Günther Béla törvényhatósági bizottsági tagok. Hajdú Marcell dr. Halász Manó Hann Arnold Hegedűs József dr. Heltai Béla Holzer Sándor Horváth János (bibithi) Horváth János dr. (csepreghi) Horváth Károly (IV. ker.) Horvát Miksa Ilovszky János Jackó Pál dr. Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Körmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Kreisler Jenő Lackenbacher György Lázár Ferenc dr. Marinovich Imre dr. Márkus Jenő dr. Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Müller Antal Nagy Ferenc Nagy István Oberschal Viktor dr. Pakányi Ferenc Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pászthy János Pekovics János Perczel Béla Petrovácz Gyulff Pech Béla Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Rácz Sándor » Rerich Elemér Schmidkunz Lajos Stadler Nándor Stern József dr. Stern Sándor Szántó Jenő Szémann Mihály Szilágyi Károly Szokolay Antal dr. Szőke Gyula dr. Takács István dr. Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Válya Gyula dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. Vikár Béla dr. Vogel Gyula Weiller Ernő dr. Wolff Károly dr. Zilahi-Kiss Lajos Zimmermann Dezső

Next

/
Oldalképek
Tartalom