Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

5.2 1922. március 8. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

94 1922. március 8-iki közgyűlés. III. JEGYZŐKÖNYV. MÁSODIK NAP. Jelen voltak: Folkusházy Lajos h. polgármester, elnök, később Rényi Dezső alpolgármester, h. elnök elnöklése mellett Buzáth János dr. alpolgármester, Ágoston Géza .dr. árvaszéki elnök helyett Kovács Jenő elnökhelyettes, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, PurebI Győző dr., Saliay Árpád dr., Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Till Antal,, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros; továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Bayer Antal Bársony Elemér Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dí. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czájlik Lajos Czájlik László Conlegner József dr. Csefkó József Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ehrlich G. Gusztáv Elek Mór dr. Ereky Károly Ernszt Sándor dr. Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fejérpataky László dr. Feleki Béla dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Freund Dezső Frühwirth Mátyás Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Grünfeld Miksa Günther Béla Gyulay János Hajdú Marcell dr. Hann Arnold Hegedűs József dr. Heltai Béla Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (IV. ker.) Horvát Miksa llovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Kaczián János Kaich János Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kollár Lajos Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Körmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Kreisler Jenő Kutasy Jenő Léder József Ede Liszka Árpád dr. Mahunka Imre Marinovich Imre dr. Mayer Ernő dr. Márkus Jenő dr. Márkus Miksa Marz Károly Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Németh József Oberschal Viktor dr. Orentusz Ödön Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakányi Ferenc Pakots József

Next

/
Oldalképek
Tartalom