Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

5.1 1922. március 1. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1922. március 1. közgyűlés. 87 II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Folkusházy Lajos h. polgármester elnök, közben Rényi Dezső alpolgármester, h. elnök elnöklése mellett Buzáth .János dr. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sánta Dénes, Till Antal, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Thirring Gusztáv dr. statisztikai hivatali igazgató, továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Baracs Marcel dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bartók Béla Bayer Antal Bednárz Róbert dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ereky Károly Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fejérpataky László dr. Feleki Béla dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Gaár Vilmos dr. Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Günther Béla Gyulay János Hajdú Marcel dr. Halász Manó "Hegedűs József dr. Heltai Béla Hikádé József Hilbert Vilmos Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Lackenbacher György Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Lipták Pál dr. Liszka Árpád dr. Marinovich Imre dr. Mayer Ernő dr. Márkus Jenő dr. Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Mohr Henrik Müller Antal Nessi Gyula Németh József Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Osvald István dr. Pakányi Ferenc Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pászthy János Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Piazza Győző Pillis Károly Politzer Gusztáv, dr. Rácz Sándor Reiss Mór dr. Rerich Elemér Rose Henrik dr. Rotter Zsigmond Rózsavölgyi Gyula Rusolán Endre Sagmüller József Sajó János Schmidkunz Lajos Schubert Sándor Stadler Nándor Stern Sándor Sümegi Vilmos Szabó József Szakmándy János Szalay Gyula Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szilágyi Károly Szokolay Antal dr. Szontagh Tamás dr,

Next

/
Oldalképek
Tartalom