Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

3.2 1922. február 22. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

1922. február 22-iki közgyűlés. n III. JEGYZŐKÖNYV. MÁSODIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnök, később Buzáth János dr. alpolgár­mester, majd Folkusházy Lajos alpolgármester h. elnök elnöklése mellett: Ágoston Géza dr. árva­széki elnök, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Édes Endre, Lobmayer Jenő dr., Sallay Árpád dr., Sánta Dénes, Till Antal, Várossy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr., tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató; továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Avarffy Elek dr. Baracs Marcel dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Bayer Antal Bársony Elemér Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bosnyák Izsó Bozóky Ádám dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czájlik László Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ereky Károly Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fejérpataky László dr. Feleki Béla dr. Fekete László dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Gallauner Károly Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Günther Béla Gyulay János Hajdú Marcel dr. Halász Manó Hegedűs József dr. Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. , Kaczián János Kaich János Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kontra Aladár Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr.* Körmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Kreisler Jenő Lázár Ferenc dr. Lipták Pál dr. Mahunka Imre Marinovich Imre dr. Maródy József Mayer Ernő dr. Marz Károly Mettelka Fiigyes Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Minké Béla dr. Müller Antal Müller József Leó Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nagy István Németh József Nóvák István Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Dezső Osvald István dr. Pakányi Ferenc Pakots József Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pászthy János Pekovich János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Pillis Károly Platthy György dr. Raffay Sándor dr. Rácz Sándor Rerich Elemér Rosenák Miksa dr. Sagmüller József Sajó Sándor Sándor Béla Schmidkunz Lajos Simonovics Viktor Slachta Margit Stadler Nándor 19

Next

/
Oldalképek
Tartalom