Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

14a.1 1922. december 20. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TORVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA 1922. ÉVI DECEMBER HÓ 20-ÁN, 21-ÉN ÉS 22-ÉN TARTOTT FOLYTATÓLAGOS Ha, RENDES, KÖZGYŰLÉSE (FOLYTATÁSA AZ 1922. ÉVI NOVEMBER 22-ÉN MEGKEZDETT RENDES KÖZGYŰLÉSNEK) AAA VII. JEGYZŐKÖNYV. HATODIK NAP. Jelen voltak: Folkusliázy Lajos h. polgármester, elnök, később Rényi Dezső alpolgármester, elnök elnöklése mellett: Buzáth János dr. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Városy Gyula dr., Orczy Gyula, Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre, Vájna Ede, Lobmayer Jenő dr., Till Antal, Purebl Győző dr., Bárdi István tanácsnokok, Borvendég Ferenc h. tanácsnok, Zuna Béla dr. tiszti főügyész-helyettes, Végh János dr. tiszti főorvos-helyettes, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros, továbbá: Aubermann Miklós dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bartók Béla Battlay Ákos dr. Bayer Antal Bársony Elemér Bednárz Róbert dr Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bohn József Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Czajlik Lajos Csilléry András dr. Dániel István Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Elek Mór dr. Ereky Károly Ernszt Sándor dr. Faludi István Fayer Sándor Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Frühwirth Mátyás Galambos Mátyás Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Günther Béla Gyulay János Hajdú Marcell dr, Hann Arnold Hegedűs József dr. Heltai Béla Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Holzer Sándor Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV. ker.) Jaczkó Pál dr. Jajczay János Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Karczag Vilmos Kazay László dr. Kirchner Béláné Kollár Lajos Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Lackenbacher György Ladányi Zoltán Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Lédermann Mór Liptay Lajos dr. Lipták Pál dr. Maródy József Mayer Ernő dr. Márkus Jenő dr. Marz Károly Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy István Nessi Gyula Németh József Nóvák István Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső Pakányi Ferenc Paulheim Ferenc Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Politzer Gusztáv dr. Popelka Béla Póser István Rácz Sándor Rerrich Elemér Rosenák Miksa dr. Rotter Zsigmond Sorg Antal Sóváry Emil Stadler Nándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom