Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

3.1 1922. február 15. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1922. február 15-iki közgyűlés. 50 II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, majd később felváltva Buzáth János dr. alpolgármester, h. elnök elnöklése mellett: Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sánta Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Szabó Imredr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros, Thirring Gusztáv dr. statisztikai hivatali igazgató, továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Battlay Ákos dr. Bartók Béla Bayer Antal Bársony Elemér Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Brunekker Lajos Conlegner József dr. Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. , Demény Károly Dörfler Lajos Elek Mór dr. Ereky Károly Fayer Sándor Fáy Aladár dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Frey Kálmán Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Grünfeld Miksa Günther Béla Gyulay János . Hajdú Marcell dr. Hann Arnold Hegedűs József dr. Heltai Béla Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jaczkó Pál dr. jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Kaich János Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Kutasy Jenő Lackenbacher György Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Marinovich Imre dr. Mayer Ernő dr. Márkus Jenő dr. Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Németh József Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakots József Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pászthy János Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalom