Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

13.3 1922. oktober 30. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 1592 - 1593

536 1922. október 30-iki közgyűlés. 1592—1593. szám. IV. JEGYZŐKÖNYV. HARMADIK NAP. Jelen voltak: Folkusházy Lajos h. polgármester, elnök, később Buzáth János dr. alpolgármester, elnök, elnöklése mellett Rényi Dezső alpolgármester, Ágoston Géza árvaszéki elnök, Fock Ede, Csupor József dr., Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Városy Gyula dr., Orczy Gyula, Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre, Vájna Ede, Lobmayer Jenő dr., Till Antal, Purebl Győző dr., Zilahi-Kiss Jenő dr., Bárdi István tanácsnokok, Borvendég Ferenc főjegyző, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros, továbbá: Horváth János dr. (csepreghi) Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Karczag Vilmos Kazay László dr. Kirchner Béláné Kontra Aladár Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kutasy Jenő Ladányi Zoltán Liptay Lajos dr. Lipták Pál dr. Márkus Jenő dr. Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Müller Antal Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Oremusz Ödön Pakányi Ferenc Pakots József Papp Vilmos dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bársony Elemér Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bohn József Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Csilléry András dr. Dörfler Lajos Elek Mór dr. Faludy István Fayer Sándor Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Frühwirth Mátyás Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Günther Béla Hann Arnold Heltai Béla \Horváth János bibithi törvényhatósági bizottsági tagok. !1592. Folkusházy Lajos h. polgármester, elnök a folytatólagos rendes közgyűlést délután 1 U5 órakor megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Fayer Sándor, Mihalkovics Szilárd, Pakányi Ferenc, Pakots József, Paulheim Ferenc és dr. Valnicsek' Béla törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig Rényi Dezső alpolgármestert. !1593. Elnök jelenti, hogy Weber József bizottsági tag a mai ülésből való távolmaradását kimentette. Tudomásul szolgál. Paulheim Ferenc Pálfy József Perczel Béla Petrovácz Gyula Pfeiffer István Pillis Károly Platthy György dr. Rácz Sándor Sorg Antal Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Székely Ferenc Szémann Mihály Szőke Gyula dr. Takács István dr. Teles Béla dr. Ujváry Rezső Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Verebély Jenő dr. Vikár Béla Vogel Gyula Wayand Miklós Weigand Mihály Wensky Nándor Zala Zsigmond Zilahi-Kiss Lajos Zlinszky János dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom