Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

1.1 1922. január 11. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

6 1922. január 11-iki közgyűlés. II. JEGYZŐKÖNYV. EL8Ő NAP. Jelen voltak: Folkusházy Lajos alpolgármester h. elnök, később Rényi Dezső alpolgármester h. elnök elnöklése mellett: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Bárdi István, Bércei Jenő dr., Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lob­mayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sánta Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Várossy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző. Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros, Thirring Gusztáv dr. statisztikai hivatali igazgató, továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bartók Béla Bayer Antal Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Benárd Ágost dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bosnyák Izsó Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Czigány Sándor Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ereky Károly Faludy István Fayer Sándor Feleki Béla dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Günther Béla Hajdú Marcell dr. Halász Manó Haller István Haller I. József dr. Hann Arnold Hegedűs József dr. Herritz Rezső Hikádé József Hubert Vilmos Hlatky Lajos Holzer Sándor Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghy Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jajczay Mihály Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Kaczián János Kaich János Karczag Vilmos Kazay László dr. Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kleineisel Jakab dr. Kossal ka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Kricsfaluásy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Lédermann Mór Liszka Árpád dr. Mahunka Imre Marinovich Imre dr. Maródy József Mayer Ernő dr. Márkus Miksa Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Németh József * Nóvák István

Next

/
Oldalképek
Tartalom