Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

11.1 1922. julius 12. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

400 1922. július 12-iki közgyűlés. II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Folkusházy Lajos alpolgár­mester, elnök, majd Rényi Dezső alpolgármester, elnök elnöklése mellett Ágoston Géza dr. árva­széki elnök, Bárdi István, Berezel Jenő dr. tanácsnokok, Bukovszky Viktor tanácsnok h. Liber Endre főjegyző, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr. tanácsnokok, Sánta Dénes tanácsnok h. Tatár Béla dr. főjegyző, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Till Antal, Vájna Ede, Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bayer Antal Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czajlik Lajos Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Dirner Gusztávné Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Elek Mór dr. Ereky Károly Ernszt Sándor dr. Faludy István Fayer Sándor Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Frühwirth Mátyás Gaár Vilmos dr. Gáspár Fülöp Günther Béla Gyulay János Hann Arnold Hegedűs József dr. Heltai Béla Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Horváth János bibithi Horváth János dr. (csepreghi) Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Körmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Kreisler Jenő Kutasy Jenő Lackenbacher György Ladányi Zoltán Lázár Ferenc dr. Liptay Lajos dr. Maródy József Mayer Ernő dr. Márkus Miksa Mettelka Frigyes Milbich Tamás Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nessi Gyula Nóvák István Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Pakányi Ferenc Paulheim Ferenc Pálfy József Pászthy János Pekovics János Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pfeiffer István Piazza Győző Platthy György dr. Politzer Gusztáv dr. Póser István Rácz Sándor Reiss Mór dr. Rerrich Elemér Rózsavölgyi Gyula Rusolán Endre Sagmüller József Sándor Béla Schmidkunz Lajos Schubert Sándor Slachta Margit Stern József dr. Stern Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom