Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

2.1 1922. január 25. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

38 1922. január 25-iki közgyűlés^ II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Rényi Dezső alpolgármester, h. elnök, majd végül ismét Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök elnöklése_ mellett Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Csupor, József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sánta Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok­főjegyző, Bárdi István tanácsnok h., Barczen Gyula műszaki főtanácsos, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Gárdonyi Albert dr. fölevéltáros, továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Avarffy Elek dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bartók Béla Bárczy István dr. Bársony Elemér Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bonn József Bosnyák Izsó Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Czájlik László Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ehrlich G. Gusztáv Elek Mór dr. Ereky Károly Faludy István Fábián Béla dr. Fáy Aladár dr. Feleki Béla dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Gaár Vilmos dr. Gallauner Károly Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Günther Béla Gyulay János Hajdú Marcell dr. Halász Manó Haller István Haller I. József dr. Hann Arnold Hegedűs József dr. Heltai Béla Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV. ker.) Horvát Miksa Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Kaich János Karczag Vilmos Kazay László dr. Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kleineisel Jakab dr. Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Lédermann Mór Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Marinovich Imre dr. Mayer Ernő dr. Márkus Jenő dr. Márkus Miksa Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Minké Béla dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom