Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

10.1 1922. junius 28. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

330 1922. június. 28-iki közgyűlés. n. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Rényi Dezső alpolgármester, elnök elnöklése mellett: Folkusházy Lajos és Buzáth János dr. alpolgármesterek, Bárdi István, Berezel Jenő dr. tanácsnokok, Bukovszky Viktor tanácsnok h. Liber Endre főjegyző, Csupor József dr. tanácsnok h. Lindl Zsigmond tanácsjegyző, Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr. Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr. tanácsnokok, Sánta Dénes tanácsnok, h. Czebe Jenő dr. tanácsjegyző, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bayer Antal Bednárz Róbert dr. BedŐ Mór dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czájlik Lajos Czájlik László Czigány Sándor Conlegner József dr. Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly özv. Dirner Gusztávné Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Elek Mór dr. Ereky Károly Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fejérpataky László dr. Feleki Béla dr. Fertsek Gyula dr. Fóthí Vilmos Gáspár Fülöp Grünfeld Miksa Günther Béla Gyulay János Hajdú Marcell dr. Haller I. József dr. Hamar István Hann Arnold Hegedűs József dr. Heltai Béla Hikádé József Hilbert Vilmos Horváth János (bibithi) Horváth János dr. (csepreghi) Horváth Károly (IV. ker.) Hutyra Ferenc dr. Ilovszky János Jajczay János Joanovich Pál dr. Karczag Vilmos Kazay László dr. Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Lackenbacher György Ladányi Zoltán Lampel Vilmos Léder József Ede Liptay. Lajos dr. Marinovich Imre dr. Maródy József Mayer Ernő dr. Márkus Miksa Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakányi Ferenc Pakots József Paulheim Ferenc Pálfy József Pászthy János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Popelka Béla Póser István Rácz Sándor Reiss Mór dr. Rerrich Elemér Rose Henrik dr. Rosenák Miksa dr. Rózsavölgyi Gyula Rusolán Endre Sagmüller József Schmidkunz Lajos Slachta Margit Stadler Nándor Stern Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom