Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

7.1 1922. április 26. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1922. április 26-iki közgyűlés. 195 II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Folkusházy Lajos alpolgár­mester, elnök, majd Rényi Dezső alpolgármester, elnök és végül ismét Sipőcz Jenő dr. h. főpolgár­mester, elnök elnöklése mellett: Buzáth János dr. alpolgármester, Bárdi István tanácsnok h. Barczen Gyula műszaki főtanácsos, Berezel Jenő dr. tanácsnok, Bukovszky Viktor tanácsnok h. Liber Endre fő­jegyző, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Till Antal tanácsnok h. Gömöry Albert főjegyző, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató, továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Avarffy Elek dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bayer Antal Bársony Elemér Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Benárd Ágost dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czigány Sándor Conlegner József dr. Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Elek Mór dr. Ereky Károly Ernszt Sándor dr. Faludy István Fayer Sándor Fekete László dr. Fóthi Vilmos Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Gyulay János Hamar István Hann Arnold Hegedűs József dr. Heltai Béla Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Holzer Sándor Horváth János bibithi Horváth Károly (IV. ker.) Horvát Miksa Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Kaczián János Kaich János Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kollár Lajos Kontra Aladár Kossal ka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Kricsfalussy Mihály Kutasy Jenő Lackenbacher György Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Liszka Árpád dr. Mahunka Imre Marinovich Imre dr. Mayer Ernő dr. M3rz Károly Mettelka Frigyes Mihalkovich Szilárd Miklós Ferenc dr. Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Oberschal Viktor dr. Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakányi Ferenc Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pászthy János Pékár Imre dr. Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom