Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

5.18 1922. április 8. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 363

•• 146 1922. április 8-iki közgyűlés. 363. szám. XIX. JEGYZŐKÖNYV. TIZENNYOLCADIK NAP. Jelen voltak: Folkusházy Lajos alpolgármester, elnök, később Rényi Dezső alpolgármester, elnök elnöklése mellett: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, Buzáth János dr. alpolgármester, Bárdi István tanácsnok, Berezel Jenő dr. tanácsnok helyett dr. Vigyázó Géza tanácsjegyző, Bukovszky Viktor tanácsnok helyett Liber Endre főjegyző, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos; továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienskyné Ocskay Irma Bohn József Bozóky Ádám dr. Brunekker Lajos Conlegner József dr. Csilléry András dr. Deér Endre dr. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ereky Károly Fayer Sándor Fejérpataky László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Gáspár Fülöp Günther Béla Hann Arnold törvényhatósági bizottsági tagok. Hegedűs József dr. Heltai Béla Hikádé József Horváth János bibithi Horváth Károly (IV. ker.) llovszky János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Kaich János Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kleineisel Jakab dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Lázár Ferenc dr. Márz Károly Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Oremusz Ödön Osvald István dr. Pakányi Ferenc Pakots József Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pászthy János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Piazza Győző Pillis Károly Rácz Sándor Rerich Elemér Rotter Zsigmond Rózsavölgyi Gyula Schubert Sándor Stadler Nándor Szabó József Szakái Géza Szémann Mihály Szilágyi Károly Szőke Gyula dr. Törökné Kovács Hermin Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Vogel Gyula Wensky Nándor Zala Zsigmond !363. Folkusházy Lajos alpolgármester, elnök a folytatólagos rendes közgyűlést délután '/i5 órakor megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Bienskiné Ocskay Irma, dr. Joanovich Pál, Mettelka Frigyes, Milbich Tamás, Pászthy János és dr. Valnicsek Béla törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig dr. Csupor József tanácsnokot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom