Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

5.17 1922. április 6. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 358

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA 1922. ÉVI ÁPRILIS HÓ 6-ÁN ÉS 8-ÁN TARTOTT FOLYTATÓLAGOS 5-ik, RENDES, KÖZGYŰLÉSE r r (FOLYTATÁSA AZ 1922. EV1 MÁRCIUS HO 1-EN MEGKEZDETT RENDES KÖZGYŰLÉSNEK) • •A AAA XVIII. JEGYZŐKÖNYV. TIZENHETEDIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök elnöklése melleit: Folkusházy Lajos alpolgármester, Rényi Dezső alpolgármester, Buzáth János dr. alpolgármester, Bárdi István tanácsnok, Bukovszky Viktor tanácsnok h. Liber Endre főjegyző, Csupor József dr., Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Till Antal, Vájna Ede, Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, továbbá: Hegedűs József dr. Heltai Béla Hikádé József Hlatky Lajos Holzer Sándor Horváth János bibithi Horváth Károly (IV. ker.) Horvát Miksa llovszky János Jeszenszky István dr. Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Kricsfalussy Mihály Lackenbacher György Marinovich Imre dr. Márkus Jenő dr. Mettelka Frigyes Müller József Leó Nagy Ferenc Oremusz Ödön Osvald István dr. Pakányi Ferenc Pakots József Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartók Béla Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bozóky Ádám dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czigány Sándor Conlegner József dr. Csilléry András dr. Dániel István Ereky Károly Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fejérpataky László dr. Feleki Béla dr. Fertsek Gyula dr. Frühwirth Mátyás Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Gyulay János Hajdú Marcell dr. Halász Manó Hánn Arnold törvényhatósági bizottsági tagok. Dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester, elnök a folytatólagos rendes köz­gyűlést délután Vi5 órakor megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr. Fertsek Gyula, bibithi Horváth János, llovszky János, Nagy Ferenc, Pakányi Ferenc és dr. Valnicsek Béla törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig dr. Buzáth János alpolgármestert. !358. Elnök jelenti, hogy dr. Szőke Gyula, Szakmándy János és dr. Wolff Károly bizottsági tagok a mai ülésből való távolmaradásukat kimentették és hogy Wayand Miklós bizottsági tag három havi szabadságot kér a közgyűléstől. Tudomásul szolgál, illetőleg a kért szabadság megadatik. Paulheim Ferenc Pászthy János Perczel Béla Petrovácz Gyula Pfeiffer István Pillis Károly Póser István Rotter Zsigmond Sajó Sándor Schmidkunz Lajos Stern József dr. Sümegi Vilmos Szabó József Szilágyi Károly Szontagh Tamás dr. Szőke Gyula dr. Szterényi József báró Takács István dr. Valnicsek Béla dr. Vass Béla Virágh Andor Vitéz Aladár Vogel Gyula Weiller Ernő dr. Wensky Nándor Wilhelm Adolf dr. Zilahi-Kiss Lajos Zimmermann Dezső Zlinszky János dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom