Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

5.16 1922. március 31. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 352 - 353 - 354 - 355 - 356

1922. április 3-iki rendkívüli közgyűlés. 139 Jegyzőkönyv. Jelen voltak Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnöklete alatt: Buzáth János dr. alpolgármester, Folkusházy Lajos alpolgármester, Rényi Dezső alpolgármester, Bárdi István, Berezel Jenő dr. tanácsnokok, Bukovszky Viktor tanácsnok h. Líber Endre főjegyző, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Acs Ferenc főszámvevő, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató, Gárdonyi Albert dr. fölevéltáros, továbbá: Albert Ferenc Apponyi Albert gróf Aubermann Miklós dr. Avarffy Elek dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bauknecht Tamás Bartók Béla Bayer Antal Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Benárd Ágoston dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czájlik Lajos Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Deér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Elek Mór dr. Ereky Károly Faludy István Fayer Sándor Feleky Béla dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Gallauner Károly Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Grünfeld Miksa Gyulay János Hajdú Marcell dr. Halász Manó Haller István Hamar István Hann Arnold Hegedűs József dr. Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Holzer Sándor Homonnay Tivadar dr. Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV. ker.) Horvát Miksa Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász Mihály Kaczián János Kaich János Karczag Vilmos Kazay László dr. Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kleineisel Jakab dr. Kossal ka János dr. Kovács Andor Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Kőrmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Kutasy Jenő Lázár Feienc dr. Lengyel Endre dr. Lédermann Mór Liptay Lajos dr. Marinovich Imre dr. Mayer Ernő dr. Márkus Jenő dr. Mettelka Frigyes Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Nóvák István Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Osvald István dr. Pakots József Paulheim Ferenc Pálfy József Pekovics János Perczel Béla

Next

/
Oldalképek
Tartalom