Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

5.10 1922. március 22. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

116 1922. március 22-iki közgyűlés. XI. JEGYZŐKÖNYV. TIZEDIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később: Rényi Dezső alpolgármester h. elnök elnöklése mellett: Folkusházy Lajos alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Bárdi István, Berezel Jenő dr. tanácsnokok, Bukovszky Viktor tanácsnok h. Liber. Endre főjegyző, Csupor József dr., Édes Endre, Lobmayer Jenő dr., Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész h. Zuna Béla dr. tiszti ügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, továbbá: Aubermann Miklós dr. Avarffy Elek dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bayer Antal Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Benárd Ágost dr. Bieber Jenő Bonn József Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Brunekker Lajos Conlegner József dr. Csilléry András dr. Dániel István Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Faludy István Fayer Sándor Fejérpataky László dr. Feleki Béla dr. Fekete László dr. Fóthi Vilmos Gál Jenő dr. Glücksthal Samu dr. Günther Béla Hajdú Marcell dr. Hann Arnold Hegedűs József dr. Hikádé József Holzer Sándor Horváth János bibiti " Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kleineisel Jakab dr. Kossalka János dr. Kovács Andor Körmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Lázár Ferenc dr. Lipták Pál dr. Liszka Árpád dr. Mahunka Imre Mayer Ernő dr. Márz Károly Mihalkovics Szilárd Milbich Tamás Minké Béla dr. Müller Antal Nagy Ferenc Nóvák István Ortvay Rezső Pakányi Ferenc Paulheim Ferenc Páify József Pászthy János Pekovich János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Pillis Károly Platthy György dr. Póser István Rácz Sándor Rerich Elemér Rosenák Miksa dr. Rotter Zsigmond Rózsavölgyi Gyula Schmidkunz Lajos Schubert Sándor Slachta Margit Stumpf Károly Szabó József Szakái Géza Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szigeti János Szilágyi Károly Szokolay Antal dr. Szőke Gyula dr. Valnicsek Béla dr. Vass Béla Válya Gyula dr. Verebély Jenő dr. Virágh Andor Vogel Gyula Vörösvári Miklós dr. Wensky Nándor Wéber József Wolff Károly dr. Zala Zsigmond Zeőke Antal dr. törvényhatósági bizottsági tagok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom