Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

5.8 1922. március 17. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 313

112 1922. március 17-iki közgyűlés. 313. szám. IX. JEGYZŐKÖNYV. NYOLCADIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Rényi Dezső alpolgár­mester, h. elnök elnöklése mellett: Folkusházy Lajos alpolgármester, Bárdi István, Berezel Jenő dr. tanácsnokok, Bukovszky Viktor tanácsnok h. Liber Endre főjegyző, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sánta Dénes, tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató; továbbá: Heltai Béla Horváth János bibithi Horváth Károly (h. államt.) Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Joanovich Pál dr. Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kleineisel Jakab dr. Kollár Lajos Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kreisler Jenő Lázár Ferenc dr. Lipták Pál dr. Liszka Árpád dr. Mayer Ernő dr. Márkus Jenő dr. Mettelka Fiigyes Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Pakányi Ferenc Paulheim Ferenc Pálfy József Pászthy János Perczel Béla Perndl Flóris Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bayer Antal Bársony Elemér Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bozóky Ádám dr. Bródy Ernő dr. Buday Dezső Czajlik Lajos Czigány Sándor Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Ereky Károly Faludy István Fayer Sándor Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Freund Dezső Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Grünfeld Miksa Günther Béla Hajdú Marcell dr. Hann Arnold Hegedűs József dr. törvényhatósági bizottsági tagok. !313. Dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester a folytatólagos rendes közgyűlést délután x Ub órakor megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri ™ f r­7-! oanovich ™> Mettelka Frigyes, Orémusz Ödön, Pászthy János, Vass Béla és Z.mrnermann Dezső törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig rock Ede tanácsnokot. Petrovácz Gyula Petrovich Elek Pech Béla Pfeiffer István Pillis Károly Platthy György dr. Rerich Elemér Rózsavölgyi Gyula Schmidkunz Lajos Schubert Sándor Stadler Nándor Stern Sándor Sümegi Vilmos Szakái Géza Szakmándy János Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szőke Gyula dr. Takács István dr. Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béia Vasek Ernő dr. Válya Gyula dr. Viczián István dr. Vikár Béla Vitéz Aladár Vogel Gyula Wayand Miklós Wensky Nándor Wéber József Zala Zsigmond Zimmermann Dezső

Next

/
Oldalképek
Tartalom