Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

5.7 1922. március 16. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

1922. már cius 16-iki közgyűlés. 109 VIII. JEGYZŐKÖNYV. HETEDIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Rényi Dezső alpolgármester h. elnök és végül ismét Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök elnöklése mellett: Folkusházy Lajos alpolgármester, Bárdi István, Berezel Jenő dr. tanácsnokok, Bukovszky Viktor tanácsnok h. Liber Endre főjegyző, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Till Antal, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos; továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Baranski Gyula dr. Bariha Albert Bartók Béla Bayer Antal Bársony Elemér Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Berzeviczy Albert dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Buday Dezső Czigány Sándor Conlegner József dr. Csilléry András dr. Deér Endre dr. Dőrfler Lajos Faludy István Fayer Sándor Fekete László dr. Gál Jenő dr. Gálos Kálmán Gáspár Fülöp Gtinther Béla Gyulay János Hajdú Marcell dr, Hann Arnold Hegedűs József dr. Heltai Béla Hikádé József Hilbert Vilmos Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Kaich János Karczag Vilmos Kleineisel Jakab dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Kutasy Jenő Lázár Ferenc dr. Lipták Pál dr. * Liszka Árpád dr. Marinovich Imre dr. Mayer Ernő dr. Mihalkovics Szilárd Milbich Tamás Minké Béla dr. Müller Antal Nagy Ferenc Nagy István Németh József Oberschal Viktor dr. Ortvay Rezső Pakányi Ferenc Paulheim Ferenc Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Pech Béla Piazza Győző Pillis Károly Rácz Sándor Reiss Mór dr. Rerich Elemér Schmidkunz Lajos Schubert Sándor Slachta Margit Sorg Antal Stern Sándor Stumpf Károly Szakái Géza Szakmándy János Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szilágyi Károly Szőke Gyula dr. Takács István dr. Teles Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. Vikár Béla Vitéz Aladár Vörösvári Miklós dr. Wéber József Záborszky István dr. Zielinski Szilárd dr. Zilahi-Kiss Lajos Zimmermann Dezső törvényhatósági bizottsági tagok. 28

Next

/
Oldalképek
Tartalom