Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

4.2 1921. március 9. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

96 1921. március 9-iki közgyűlés. III. JEGYZŐKÖNYV. MÁSODIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnök, később Folkusházy Lajos alpolgár­mester, h. elnök elnöklése mellett Rényi Dezső és Buzáth János dr. alpolgármesterek, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök. Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jeríő dr., Purébl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Szaszovszky József "$">"«;' Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok; Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató, továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Avarffy Elek dr. Balkányi Kálmán dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Bartók Béla Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienski Lipótné Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czigány Sándor Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Demény Károly Dörfler Lajos Ehrlich G. Gusztáv Elek Mór dr. Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fodor Jenő Fóthi Vilmos Freund Dezső Frühwirth Mátyás Gaár Vilmos dr. Gallauner Károly Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Günther Béla Gyulay János Hajdú.Marcell dr. Haller István Haller I. József dr. Hann Arnold Hegedűs József dr. _ Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Horváth János bibithi Horváth János dr. Horváth Károly (IV. ker.) Horváth Miksa Hutyra Ferenc dr. Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jajczay Mihály Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Kaczián János Kaich János Karczag Vilmos Kazay László dr. Keömley Nándor dr. Kertész K. Róbert Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kleineisel Jakab dr. Kontra Aladár Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Körmöczy Zoltán dr. Krizs Árpád dr. Lázár Ferenc dr. Léder József Ede 'Lédermann Mór Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Mahunka Imre Marinovich Imre dr. Mayer Ernő dr. Márz Károly Mettelka Frigyes (id.) Mihalkovics Szilárd Milbich Tamás • Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nádosy Imre dr. Nessi Gyula Németh "József

Next

/
Oldalképek
Tartalom