Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

4.1 1921. március 2. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

86 1921. március 2-iki kfizgyűlés. Dr. Csupor tanácsnok. 11. Bizottsági és tanácsi előterjesztés: az állami jövedelem­adó pótlékolása ügyében; 12. az állami házbéradó átengedése ügyében; 13. az állami fényűzési forgalmi adóban való részese­dés ügyében. Dr. Berezel tanácsnok. 14. Bizottsági és tanácsi előterjesztés: a járdafoglalási díj­szabásnak 1921. évre való megállapítása ügyében; 15. a székesfővárosi erdők védelmére kiküldött fővárosi kar­hatalmi őrjáratok költségeinek fedezete ügyében. Fock tanácsnok. 16. Bizottsági és tanácsi előterjesztés: a makadám utak fenn­tartásánál alkalmazott útkaparók és napszámbéres mun­kások napibéreinek felemelése következtében jelentkező kiadási többletfedezet ügyében. Vájna tanácsnok. 17. Tanácsi előterjesztés: Zilahi-Kiss Lajos törvényhatósági bizottsági tagnak a múlt évi december 16-án tartott rendkívüli közgyűlésen előterjesztett interpellációjára a vásárcsarnoki árusító helyek kiosztása ügyében. Szaszovszky tnok.-főjzo. 18. Bizottsági és tanácsi előterjesztés: a háború tartamára fölvett kisegítő ideiglenes hivatalnokok, havidíjasok és ideiglenes alkalmazottak állásainak az 1921. évre való folytatólagos engedélyezése kapcsán felmerülő költség­összeg fedezete ügyében. 19. Tanácsi előterjesztés Sári István volt altiszt özvegyének özvegyi ellátása ügyében; 20. özv. Zana Istvánné volt kórházi mosónő 21. néhai Duchony János napibéres özvegyé­nek 22. néhai Pfeiffer Károly volt vízmünapibéres özvegyének 23. Hetényi Pál ideiglenes hivatalnok 24. Barna Lajos élelmiszerárusító üzemi ideiglenes gépész 25. özv. Müller Jánosné ideiglenes hivatalnok 26. Balázsy Gyula felfolyamodása a nyugdíjalapból eszkö : zölt levonások ügyében hozott polgármesteri rendelet ellen benyújtott felebbezését visszautasító 133.025/1920—1. számú végzés ellen. kegydíja ügyében; korengedélye ügyében; Dr. Berezel tanácsnok. Édes tanácsnok. ///. Válasz az interpellációkra: 1. Dr. Bozóky Ádám törvényhatósági bizottsági tagnak a folyó évi január 19-én tartott rendes közgyűlésen elő­terjesztett interpellációjára: a budai vigadóépDlet fűtő­berendezésének helyreállítása ügyében. 2. Joanovich Pál törvényhatósági bizottsági tagnak a folyó évi január 21-én tartott folytatólagos rendes közgyűlésen előterjesztett interpellációjára: a temetők kiürítésénél történt kegyeletsértések ügyében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom