Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

1.1 1921. január 19. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1921. január 19-iki közgyűlés. II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP Jelen voltak: Sipöcz Jenő dr. h. főpolgármester, később Rényi Dezső alpolgármester elnöklése mellett Buzátli János dr. alpolgármester, Ágostán Géza dr. árvaszéki elnök, Bárdi István, Berezel,Jenő dr., Bükovszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Lobmayer Jenő dr., Purébl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Szaszovszky József '^'"t" Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok; Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Ács Ferenc főszámvevő, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató; továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Avarffy Elek dr. Balkányi Kálmán dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Becsey Antal Bieber Jenő Biensky Lipótné Bohn József Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Brunecker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Ernszt Sándor Fayer Sándor Fejérpatáky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr Fodor Jenő Günther Béla Gyulay János Hann Arnold Hanuy Ferenc dr. törvényhatósági bizottsági Hikádé József Hilbert Vilmos Horváth János bibithi Horváth János dr. Horváth Károly h. államt. Horváth Károly IV. ker. Hoszu István Uovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. ­Joanovich Pál Juhász István dr. Kaich János Kazay László dr. Keömley. Nándor dr. Kleineisel Jakab dr Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Kraemer József dr. Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Lajta Henrik Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Lipták Pál dr. Mahunka Imre Maródy József tagok. Márz Károly Mettelka Frigyes id. Mihalkovics Szilárd Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Miiller József Leó Nagy István Németh József Nóvák István Oremusz Ödön Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Poser István Raffay Sándor dr. Rácz Sándor Rejtő Sándor Rerich Elemér Rose Henrik dr. Rózsavölgyi Gyula Rusolán Endre Schlosser Károly Schmidkunz Lajos Stadler Nándor Stunipf Károly Sümegi Vilmos Szabóky Alajos dr. Szakái Géza Szakmándy János Szentgáli Antal Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szigeti János Szokolay Antal dr. Szontagh Tamás dr. Takács István dr. K.Törökné Kovács Herttun Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Válya Gyula dr. Végh Gyula Viczián István dr. Vikár Béla Vogel Gyula Wayand Miklós Weiss Konrád dr. Wensky Nándor Wéber József ifj. Wolff Károly dr. Zeőke Antal dr. Zielinski Szilárd dr. Zilahi-Kiss Lajos Zlinszky János dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom