Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

Név- és tárgymutató

520 Balkányi Kálmán dr. felszólalása a drá­gasági vitánál 1504 Balog János peres ügyére fedezet . .1521 Balogh Józsefné kegydíja . . . 209, 798 — Zoltán dr. orvosi oklevele . . . 730 Bamberger László dr orvosi oklevele . 1171 Bádogos Ferencné nyugdíjazása . . 1548 Bán Kálmán dr. jelölése és eskütétele 3, 49, Bandi Ferenc adófelsz. biz. tagsága . . 824 Bányai Gyula dr. orvosi oklevele . .1171 — Zoltán dr. , „- . 1330 Bányakoksz és egyéb hulladékok feldol­gozására brik ttgépek beszerzése . 401 Barcs Kálmán adófelsz. biz. tagsága . 824 Baracs Marcell dr. ügyrendi felszólalása az ülés felfüggesztése tárgyában — felfüggesztése ellen széksértési kereset — felszólalása a drágaság tárgyában . Barakk-iskotók építése .. 201, 1313 Baranski Gyula dr. iskolai könyveknek házilag való előállításáról indítványoz — az alagút rendbehozataláról . 170, — a hadbavonult alkalmazottak előlép­tetéséről interpelláció .... — lágymányosi tónak halastóra való át­alakítása . — felszólalása a lakásügy tárgyalásánál — indítvány törlése . • . . 1245, — közgyűlési jegyzetek kinyomatása . — középítési bizottsági tagsága . — kegyúri kérdések rendezéséről . — a plébánosok nyugdíjáról . . — Rudasfürdőnél vízivó házikó építése — tüdőbeteggondozó intézet segélyéről — a Városi Színház bérletéről — a munkáskérdéssel összefüggésben elmondott beszéde következtében . — az ülés felfüggesztéseért a drágasági vita előtt — kimentés .... 570, Bárányi Gyula és Koch Menyhért telek­bérlet 985 Bárdi István válaszol Zilahi Kis Lajosnak a budai törvényszéki palota ügyében 439 — betegsége 521 — válaszol Piazza Győzőnek az építő­ipar megindításáról . . . .701 Barna Lajos korengedélye . . . 288, 645 Baross-Szövetség alapszabály . 277. 539, 1383 Baross-utcai villamosvonal felsővezetékre való átalakítása 84 Barta Frigyes telekbérlet .... 744 Bartkó János adófelsz. biz. tagsága . . 824 Bárány Tibor dr. orvosi oklevele . . 244 Bársony Elemér indítványa hadirokkant, özvegyek és árvák ügyében . . 602 Basch Imre dr. orvosi oklevele . . . 1484 Bastius Sándor adófelsz. biz. tagsága . 495 Batár Zoltán „ „ „ .824 Batta Béla dr. orvosi oklevele . . .1171 Batthyány-téri vásárcsarnoki vendéglő bérlete 490, 808 Bauer János korengedélye . . . 430, 727 Bauknecht Tamás kimentés . . 328^ 857 Báthory György dr. adófelsz. biz. tagsága 495 Beckmann Ádám » » „ 824 Becsey Antal szabadság . . , .221 — interp. a keresk. kikötő építéséről . 691 — Fock tan csnok válaszol . . . 831 Bednárz Róbert dr. póttag behívása . . 180 — közjótékonysági biz. tagsága . . 404 — pályázat 1445 1427 1409 1332 858 858 1240 858 563 1418 858 404 163 858 858 858 262 1435 1427 1094 Bedő Mór dr. hitelügyek rendezéséről . 858 Behringer Jakab nyugdíjazása . . .139 Békássy Lajos korengedélye . 1019, 1310 Bély Gizella alapítványa .... 1210 Benesch Ferenc adófelsz. biz. tagsága . 824 Berezel Jenő dr. válaszol Bohn Józsefnek az állatkerti ügyben . . . .173 — Bozóky Ádámnak a budai vigadó ügyben 291 — Kazay Lászlónak a fürdőuzsora ügyben 324 — betegsége . . 444, 502, 790, 1433 — válaszol Horváth Károlynak a Margit­sziget ügyében 593 Bereghy Kornél dr. nyugdíjazása . .1216 Berényi Dezső dr. orvosi oklevele . .1171 — István nyugdíjazása . . . .138 Bernfeld Mór fiúotthon megszüntetése . 858 Bérgőzfűrész r.-t. telekbérlete . . . 1049 Bérkocsik tarifaemelése . . 1543, 1544 Bethánia gyermekotthon segélye . . 367 903, 1297 Bieber Jenő adófelsz. biz tagsága 495, 824 — a keresztény munkások üldözéséről 50 Bienskiné Ocskay Margit a hadifoglyok hozzátartozóinak hadisegélyéről . 602 — a közgyámi intézmény életbelépte­téséről 828, 1187 — vásárcsarnoki bizottsága . . . 1364 Bilkai Ferencné kegydíja .... 1226 Bimbó-utcában vízcsőfektetés . . . 230 Birgmayer Győző pályázat . . . 1249 Biscara Endre adófelsz. biz. tagsága . 495 Bisztránszky József „ „ „ 495 Blaha Lujza tiszteletdíja . . . .130 Blieszner Ágoston pályázat és válasz­tása 1249, 1365 Bodnár István dr. orvosi oklevele . . 818 Bodó Sándor dr. „ 541 Bodrogh Jakab nyugdíjazása . . " . 109 Bódy László dr. hírlapi nyilatkozata . 352 — pályázat 351 Bogdán György dr. orvosi oklevele . .541 — Róza szülésznői oklevele . . ,1171 Bognár Györgyné kegydíja .... 1227 — Ferenc adófelsz. biz. tagsága . . 824 Bohn József adófelsz. biz. tagsága . . 495 — a villamosvasúti munkásjegyekről . 47 — egy állatkerti tisztviselőről . . 48, 173 — a súlyos adóterhekről . 825, 1556 — kimentés 1425 Bohner Ferenc városbírói tiszteletdíja . 679 Böhm Gyula dr. orvosi oklevele . . 541 Bojári Imre kegydíja 131 Bokor Jánosné szülésznői oklevele. . 1171 Boné Rudolfné alapítványa . . 95, 649 Boros Pál dr. pályázat . . . 351, 404 Borvendég Ferenc válaszol a keresztény­munkások üldözése tárgyában Bieber Jenőnek 50 Böröcz Mihályné szülésznői oklevele . 1484 Borsos László dr. orvosi „ . 730 — Zoltán „ „ .1171 Bosnyákovits József kegydíja ... 27 Bottka Jenőné „ . 1052, 1306 Botzenhardt János kimentése . . . 846 Bozóky Ádám dr. a budai Vigadó ügyé­ről 51, 291 — a 9. villamoskocsijáratokról . . 438 Braun Hermann kegydíja .... 26 — Samu dr. orvosi oklevele . . . 1484 Braunhoffer Jenő dr. orvosi oklevele . 294

Next

/
Oldalképek
Tartalom