Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

2.1 1921. február 9. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1921. fe bruár 9-iki közgyűlés. 51 II JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, később Rényi Dezső alpolgármester h. elnök elnöklése mellett Buzáth János dr. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purébl Győző dr., Sallay Árpád dr. tanácsnokok, Sántha Dénes tanácsnok helyett Tatár Béla főjegyző, Szaszovszky József t »j^5 ,t ", Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő; továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Bartók Béla Bieber Jenő Bienski Lipótné Bohn József Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Brunckker Lajos Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Elek Mór dr. ­Ernszt Sándor dr. Fayer Sándor Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Gaár Vilmos dr. Günther Béla Gyalokay Imre Hann Arnold Hanuy Ferenc dr. Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Horváth János bibithi -lorváth János dr. •iorváth Károly (IV. ker.) iutyra Ferenc dr. lovszky János ajczay János ajczay Mihály eszenszky István dr. oanovich Pál uhász István dr. uhász Mihály (aezrán János ICaich János <azay László dr. Ciss Ferenc dr. Kleineisel Jakab dr. Kontra Aladár Kossal ka János dr. Kozma Jenő dr. Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lajta Henrik Léder József Ede Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Lipták Pál dr. Liszka Árpád dr. Marinovich Imre dr. Maródy József Márz Károly Mettelka Frigyes (id.) Mihalkovics Szilárd Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Németh József Nóvák István Oremusz Ödön Ortvay Rezső Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pékár Imre dr. Pekovics János Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pfeiffer István Piazza Győző Platthy György dr. Popelka Béla Raffay Sándor dr. Rácz Sándor Reiss Mór dr. Rejtő Sándor Rerich Elemér Rózsavölgyi Gyula Rusolán Endre Sagmüller József Sajó Sándor Sándor Béla Schlosser Károly Schmidkunz Lajos Sorg Antal Stadler Nándor Stern József dr. Stumpf Károly Sflmegf Vilmos Szabó József Szabóky Alajos dr. , Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szentgáli Antal Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szokolay Antal dr. Szontagh Tamás dr. Szőke Gyula dr. Takács István dr. K. Törökné Kovács Hermin Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass József dr. Vasek Ernő dr. Válya Gyula dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. K. Virágh Andor Vikár Béla Virter László dr. Vogel Gyula Vörösvár: MiUós dr. Wayand Miklós Wensky Nándor Wéber József (ifj.) Wolff Károly dr. Záborszky István dr. Zielinski Szilárd dr. Zilahi-Kiss Lajos Zipernovszky Károly Zlinszky János dr. törvényhatósági bizottsági tagok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom