Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

18.2 1921. december 10. rendkivüli folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

484 1921. december 10-iki rendkívüli közgyűlés. III. JEGYZŐKÖNYV. MÁSODIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Folkusházy Lajos alpolgár­mester, h. elnök elnöklése mellett Rényi Dezső alpolgármester, Bárdi István, Bukovszky Viktor, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Vájna Ede, Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos; továbbá: Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bartók Béla Bársony Elemér Bednárz Róbert dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czigány Sándor Conlegner József dr. Csefkó József Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ereky Károly Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fejérpataky László dr. Feleki Béla dr. Fertsek Gyula dr. Fodor Jenő Fóthi Vilmos Freund Dezső Frilhwirth Mátyás Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Günther Béla Hajdú Marcell dr. Halász Manó Hegedűs József dr. törvényhatósági bizottsági tagok. Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV. ker.) llovszky János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Kaich János Karczag Vilmos Kontra Aladár Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Liedemann Frigyes dr. Mayer Ernő dr. M3rz Károly Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Müller Antal Mtíller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Németh József Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakots József Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pillis Károly Platthy György dr. Rácz Sándor Rerich Elemér Sándor Béla Slachta Margit Stadler Nándor Stumpf Károly Sümegi Vilmos Szabó József Szakái Géza Szalay Gyula Szántó Jenő Szémann Mihály Szilágyi Károly Szokolay Antal dr. Szőke Gyula dr. Takács István dr. Teles Béla dr. Törökné Kovács Hermin Usetty Ferenc Vass Béla Verebély Jenő dr. Viczián István dr. Virágh Andor Vikár Béla Vitéz Aladár Vörösvári Miklós dr. Wensky Nándor Wéber József Zala Zsigmond Zilahi-Kiss Lajos Zimmermann Dezső

Next

/
Oldalképek
Tartalom