Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

18.1 1921. december 7. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve

•• r BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA 1921. ÉVI DECEMBER HÓ 7-ÉN ÉS FOLYTATVA 10-ÉN TARTOTT 18-ik, RENDKÍVÜLI, KÖZGYŰLÉSE AA.A *AA I. TÁRGY. Bizottsági és tanácsi előterjesztés a drágaság elleni intézkedések ügyében. " i« II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester,elnök, később Rényi Dezső, majd Folkusházy Lajos alpolgármester, h. elnökök elnöklése mellett: Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bayer Antal Bársony Elemér Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bosnyák Izsó Botzenhárdt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czigány Sándor Conlegner József dr. Csefkó István Deér Endre dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ereky Károly Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Feleki Béla dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Frühwirth Mátyás Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Günther Béla Gyulay János Halász Manó Hamar István Hann Arnold Hegedűs József dr. Herritz Rezső Hikádé József Hubert Vilmos Hlatky Lajos Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (h. államtit.) Horváth Károly (IV. ker.) Horvát Miksa Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Kaich János Karczag Vilmos Kazay László dr. Kirchner Béláné Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Lackenbacher György Lázár Ferenc dr. Lengyel Endre dr. Lédermann Mór Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Lipták Pál dr. Liszka Árpád dr. Mahunka Imre • Mayer Ernő dr. Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nagy István 121

Next

/
Oldalképek
Tartalom