Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

17.2 1921. november 25. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 1410

1921. november 25-iki közgyűlés. 1410. szám. 477 III. JEGYZŐKÖNYV. MÁSODIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később felváltva Rényi Dezső és Folkusházy Lajos alpolgármesterek elnöklése mellett Buzáth János dr. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Csupor József dr., Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr. tanácsnokok; Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, továbbá: Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bozóky Ádám dr. Brunekker Lajos Czigány Sándor Conlegner József dr. Csefkó István Dániel István Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ereky Károly Faludy István Fábián Béla dr. Fekete László dr. Freund Dezső Gál Jenő dr. Günther Béla Gyulay János Hajdú Marcell dr. Hann Arnold Hegedűs József dr. törvényhatósági bizottsági tagok. !1410 Dr Sioőcz lenő h. főpolgármester, elnök a folytatólagos rendes kőz­gyűlést d. u. 4 óra 15 perckor megnyitván, a jegyzőkönyv h^ Károly (IV. ker .), Mihalkovics Szilárd, dr. Valnicsek Béla, Vass Béla és Usetty Ferenc törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről ped'g ^. Buzath János alpolgármestert. Hikádé József Hilbert Vilmos Horváth János bibithi Horváth Károly (IV. ker} Horvát Miksa Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Kirchner Béláné Kossal ka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Liedemann Frigyes dr. Mayer Ernő dr. Mihalkovics Szilárd Müller Antal Nagy Ferenc Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Osvald István dr. Pakots József Pekovics János Petrovácz Gyula Piazza Győző Platthy György dr. Schmidkunz Lajos Sorg Antal Stadler Nándor Stumpf Károly Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szántó Jenő Szémann Mihály Szilágyi György Szokolay Antal dr. Szőke Gyula dr. Takács István dr. Törökné Kovács Hermin Usetty Béla dr. Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Válya Gyula dr. Verebély Jenő dr. Vikár Béla Vitéz Aladár Vogel Gyula Wéber József Zala Zsigmond Zimmermann Dezső Zlinszky János dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom