Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

17.1 1921. november 23. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1921. november 23-iki közgyűlés. 455 n. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Rényi Dezső alpolgármester, h. elnök elnöklése mellett Buzáth János dr. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purébl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Th rring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató, továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bauknecht Tamás Bartók Béla Bayer Antal Bárczy István dr. Bársony Elemér Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Benárd Ágost dr. Berzeviczy Albert dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czájlik László Czigány Sándor Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István De meny Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Elek Mór dr. Ereky Károly Ernszt Sándor dr. Faludy István Fábián Béla dr. Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Feleki Béla dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fótlii Vilmos Freund Dezső Frühwirth Mátyás Füzesséry Zoltán dr. Gaár Vilmos dr. Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Günther Béla Gyalokay Imre Gyulay János Halász Manó Haller István Haller I. József dr. Hamar István Hann Arnold Hegedűs József dr. Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV. ker.) Hutyra Ferenc dr. Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Kaczián János Kaich János Kazay László dr. Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kleineisel Jakab dr. Kollár Lajos Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Lengyel Endre dr. Léder József Ede Lédermann Mór Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Mahunka Imre Marinovich Imre dr. Maródy József Márkus Jenő dr. Márz Károly Mettelka Frigyes Méhely Kálmán Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Obeischal Viktor dr. Oremusz Ödön

Next

/
Oldalképek
Tartalom