Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

16.1 1921. november 9. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1921. november 9-iki közgyűlés. 415 II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnök, elnöklése mellett Folkusházy Lajos, Rényi Dezső, Buzáth János dr. alpolgármesterek, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Avarffy Elek dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bársony Elemér Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bonn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Csilléry András dr. Dániel István Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ereky Károly Faludy István Fábián Béla dr. Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Frühwirth Mátyás Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Gühther Béla Gyalokay Imre Gyulay János Hajdú Marcell dr. Haller István Haller I. József dr. Hamar István Hann Arnold Hegedűs József dr. Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (h. államtit.) Horváth Károly (IV. ker.) Horvát Miksa Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Kazay László dr. Kirchner Béláné Kleineisel Jakab dr. Kontra Aladár Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Lackenbacher György Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Lengyel Endre dr. Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Mahunka Imre Marinovich Imre dr. Maródy József Mayer Ernő dr. Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Németh József Nóvák István Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakots József Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pékár Imre dr. Pekovics János Perczel Béla

Next

/
Oldalképek
Tartalom