Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

13. 1921. szeptember 16. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA 1921. ÉVI SZEPTEMBER HÓ 16-ÁN TARTOTT 13-ik, RENDKÍVÜLI, KÖZGYŰLÉSE • •A Ili I. TÁRGYAK. ­1. Állásfoglalás Nyugat-Magyarország kérdésében. 2. A drágaság elleni intézkedések ügye. II. JEGYZŐKÖNYV". Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnök elnöklése mellett Folkusházy Lajos, Rényi Dezső, Buzáth János dr. alpolgármesterek, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Berezel Jenő dr., Csupor József dr., Édes Endre, Lobmayer Jenő dr., PurebI Győző dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Thirring Gusztáv stat. hiv. igazgató, továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bartók Béla Bársony Elemér Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Benárd Ágost dr. Bieber Jenő Bohn József Bozóky Ádám dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Dörfler Lajos Éber Antal dr. Elek Mór dr. Ernszt Sándor dr. Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fodor Jenő Fóthi Vilmos Frühwirth Mátyás Füzesséry Zoltán dr. Gallauner Károly Gál Jenő dr. Günther Béla Gyulay János Halász Manó Hann Arnold Hegedűs József dr. Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (h. államtit.) Horváth Károly (IV. ker.) Horváth Miksa Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Kaich János Karczag Vilmos Kazay László dr. Kirchner Béláné Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lázár Ferenc dr. Lengyel Endre dr. Léder József Ede Lédermann Mór Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Mahunka Imre Marinovich Imre dr. Maródy József Mayer Ernő dr. Marz Károly Mettelka Frigyes id. Mihálkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Németh József Nóvák István Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső Pakots József Paulheim Ferenc Pálfy József Pékár Imre dr. Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Politzer Gusztáv dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom